• Bestelling binnen 24 uur verzonden
  • 3 jaar garantie en 30 dagen bedenktijd
  • Lage prijzen en ruim assortiment
2% korting? Klik hier!

Levering en herroeping

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk maximaal binnen 120 dagen uitvoeren. Indien de bezorging niet binnen de 120 dagen kan worden uitgevoerd, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Het risico van een verkeerd opgegeven afleveradres berust steeds bij de klant. De ondernemer kan extra kosten in rekening brengen voor het opnieuw te verzenden van een bestelling die niet kon geleverd worden door oorzaak van een foutief opgegeven afleveradres door de klant.

7. Bij bestellingen met een hogere levertermijn van 1-2 weken bestaat altijd de mogelijkheid dat het bestelde product nog moet geïmporteerd worden in het land van bestemming. De klant is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor de invoer van geleverde goederen en aansprakelijk voor eventuele kosten van invoerrechten, importkosten en btw bij het kopen van producten van Stuff Enough die worden aangeduid met een hogere levertermijn van 1-2 weken op de productpagina.

8. Op feestdagen, stakingen of door andere onvoorzienbare omstandigheden kan er vertraging van de levering optreden waardoor de aangegeven leveringstermijn verstoord kan worden. 

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Deze service geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan particulieren. Deze dienst is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen. De klant kan zijn herroepingsrecht op deze volgende manieren uitoefenen:

a) Ofwel brengt hij de goederen terug op onderstaand adres, binnen de 30 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 30 dagen vanaf de levering middels een ondubbelzinnige verklaring de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan best per e-mail verstuurd worden aan [email protected] of per post aan het onderstaande adres. Hij kan de herroeping ook kenbaar maken door dit formulier ingevuld door te sturen, bij voorkeur per e-mail naar [email protected].

Vervolgens ontvangt de klant de instructies om het ongewenste object ongebruikt en op eigen kosten te retourneren, en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de melding van herroeping effectief terug te zenden naar Stuff Enough op onderstaand retourneeradres.

De staat en de productverpakking van de geretourneerde artikelen moet steeds aan de volgende voorwaarde voldoen:

- Het product mag geen gebruikssporen bevatten en moet in de mate van het mogelijke nieuw, in ongebruikte staat zijn terug verkregen door Stuff Enough. De consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In dat geval zal een waardevermindering in rekening worden gebracht door Stuff Enough op de terugbetaling van het aankoopbedrag.

Voorwaarden waaraan de retourzending moet voldoen:

- Het product dient bij voorkeur aangetekend of met track&trace code retour verzonden worden. Stuff Enough is niet aansprakelijk voor verloren retourzendingen zonder afleverbewijs.
- Gelieve de retourzending te voorzien van de gepaste verpakking zodat het product voor zover mogelijk in onbeschadigde staat in de originele productverpakking terug verkregen wordt door Stuff Enough. Stuff Enough is tevens niet aansprakelijk voor beschadigde retourzendingen die het gevolg zijn van ondermaatse verpakking.

- Voor meer algemene uitsluitingen op de bedenktijd zie Artikel 9 in onze algemene voorwaarden.


Retourneeradres:
Stuff Enough VOF
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België 

LET OP: GEEN BEZOEKADRES!

Als de klant zijn bedenktijd inroept binnen de 30 dagen en het object vervolgens in nieuwstaat door Stuff Enough binnen de 30 dagen na leverdatum terug wordt verkregen, zal Stuff Enough het volledige aankoopbedrag inclusief de aangerekende verzendkosten vergoeden aan de klant. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard verzendmethode, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere verzendmethode niet terug te betalen bij herroeping van de consument.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »